Współpraca z organizacjami zewnętrznymi

Chcąc przedstawić pracownikom jak najszerszą ofertę, należy pozyskać do współpracy przy projekcie różne osoby i instytucje.

– Doradcy personalni zajmą się rozmowami ze specjalistami i członkami kadry kierowniczej.

Pośrednicy pracy i agencje pracy czasowej będą się kontaktować z pra-cownikami innych szczebli hierarchii służbowej. e Urząd pracy może na wczesnym etapie działalności dostarczyć informacji o wymaganiach pracodawców, możliwościach szkoleń i wolnych stanowiskach lub też zorganizować spotkania informacyjne w przedsiębiorstwie i w ten sposób ułatwić pracownikom skorzystanie z jego pomocy.

– Zakład ubezpieczeń może na miejscu udzielić informacji dotyczących świadczeń emerytalnych.

– Firmy szkoleniowe mogą składać oferty kursów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup zawodowych lub przygotowujących do wykonywania nowych zawodów.

Izby zawodowe mogą również informować o ofertach pracy lub składać własne propozycje. Mogą także służyć pomocą przy ocenie wartości lub uznaniu zaświadczeń o ukończeniu szkoleń wewnątrzfirmo- wych.

– Przedsiębiorstwo może obniżyć koszty redukcji personelu dzięki reali-zowaniu wspólnych projektów z instytucjami zajmującymi się rozdzielaniem środków pomocowych.

– Banki poręczeniowe mogą służyć informacjami potrzebnymi przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej.

Oferty pomocy wymienionych wyżej instytucji są częściowo zbieżne ze sobą, dlatego też kierownictwo projektu musi starannie planować i dopasowywać do siebie różnorakie propozycje. Z własnego doświadczenia wiem, że zniechęceni, a nawet sfrustrowani klienci wracają do nas po wizycie w rozmaitych instytucjach lub firmach doradczych, ponieważ otrzymali niekiedy niepokrywające się ze sobą, a przede wszystkim sprzeczne informacje.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Najlepiej zadzwonić do dyrektora ds. personalnych

Tym, którzy chcieliby zwrócić na siebie uwagę i zwiększyć swe szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, polecam inną drogę postępowania. Kontakt z dyrektorem ds....

Zamknij